Achtergrondinformatie

Het Thema Grondwater biedt toegang tot een aantal interactieve tools om de hydrogeologische opbouw van de Nederlandse ondergrond te visualiseren en kwaliteit en de dynamiek van het grondwater te raadplegen. Achtergronden, verantwoording en handleidingen zijn hier beschikbaar voor de diverse tools.