Kernhuis

GDN_kernhuis_20160928.png

Het Kernhuis van de Geologische Dienst Nederland is als het ware de bibliotheek van de ondergrond. In het Kernhuis ligt een grote collectie grond- en gesteentemonsters opgeslagen verzameld over een periode van meer dan 100 jaar. Deze monsters zijn afkomstig uit boringen, ontgravingen en bouwputten. Het is belangrijk deze gesteenten te bewaren; het zijn unieke gegevens van de ondergrond die zo beschikbaar blijven voor onderzoek.

Diepe boorkernen

De diepe ondergrond van Nederland bestaat hoofdzakelijk uit vast gesteente. Een greep uit de gesteenten die in het Kernhuis zijn opgeslagen: steenkool, reservoirgesteenten van olie- en gasvoorkomens, kalksteen, steenzout en boorkernen van de diepste boring die ooit op het vasteland is gezet: 5800 meter bij De Lutte in Twente. Ook bevat de collectie een kernmonster van een vulkaan die diep onder de Waddenzee ligt.

Ondiepe boorkernen en boormonsters

Veel ondiepe boringen zijn gezet voor geologische modellering of onderzoek naar grondwater, de winning (op land en op zee) van grind, zand en andere delfstoffen. Het materiaal uit deze boringen bestaat vooral uit los, niet verhard sediment dat per boorinterval is opgeslagen. 

Lakprofielen

Het Kernhuis beschikt naast de duizenden grondmonsters over honderden lakprofielen. Dit zijn fysieke afdrukken van enkele meters van de ondergrond, waarin laagopbouw en sedimentaire structuren zichtbaar zijn. Lakprofielen vertellen veel over het milieu waarin de bodemlagen werden gevormd. De collectie bevat ook lakprofielen met archeologische waarden. Op deze lakprofielen zijn bijvoorbeeld ploegsporen en resten van oude bewoningslagen te zien.

Onderzoek

Het sediment en gesteente dat met een boring naar boven komt, kan op allerlei manieren onderzocht worden. Het grootste deel van de collectie in het Kernhuis is onder voorwaarden te raadplegen voor onderzoek. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact met ons op.