Isohypsen

Isohypsen.png

Isohypsen zijn lijnen op een kaart met gelijke stijghoogte van het grondwaterpeil. Ze laten het ruimtelijke patroon van de stijghoogte zien en geven daarmee een indicatie in welke richting het grondwater stroomt. Met de Isohypsentool kunt u zelf kiezen voor welke datum en in welke watervoerende laag u isohypsen wilt zien.

Basisgegevens

Onze tool berekent de isohypsen op basis van stijghoogtereeksen (grondwaterstanden) uit het DINOloket in combinatie met de NHI (Nederlands Hydrologisch Instrumentarium) 3.0 stijghoogten van het kennisinstituut Deltares.

Toepassing en betrouwbaarheid

De Isohypsentool is zeer nuttig als toepassing bij vraagstukken zoals:

  • Hoe functioneert het grondwatersysteem: waar liggen waterscheidingen, waar wordt grondwater onttrokken?
  • Wat is de stijghoogte en is er sprake van infiltratie of kwel?
  • Wat is de herkomst van het grondwater of waar stroomt een verontreiniging naar toe?
  • Wat is de snelheid en stromingsrichting van het grondwater?
  • Wat zijn de effecten van ingrepen op de omgeving?

Waar zijn de tool en handleiding te vinden?

Ga naar Grondwatertools, selecteer een watervoerend pakket, datum en gebied. Raadpleeg de handleiding voor de betrouwbaarheid en voor kennisneming van de disclaimer.

Isohypsen van het grondwater in de IJssel vallei

Isohypsen van de stijghoogte in het derde watervoerend pakket in de IJsselvallei bij Apeldoorn