Samenhang

 

Slecht doorlatende lagen in de ondergrond veroorzaken een drukverschil in het grondwater over deze lagen. De tool ‘Samenhang tussen filters’ geeft inzicht in deze verschillen.

Samenhang grondwaterstand tussen 3 filters in put 57A0064

Samenhang tussen de stijghoogte in 3 filters in put 57A0064: in de filters 2 en 3 is een sterke daling van de grondwaterstand zichtbaar in droge zomerperioden. Verschillen in de stijghoogten tussen verschillende filters kunnen eenvoudig worden opgevraagd in "Grondwaterstanden in Beeld".

Stroming in de verticaal

Grondwaterstroming vindt plaats door drukverschillen van de stijghoogten. Op basis van verschillen tussen meetreeksen kunnen wij waarnemen of er opwaartse of neerwaartse stroming optreedt. Dit is nuttig om de herkomst of de stromingsweg van het grondwater te bepalen.

Waar zijn de tool en handleiding te vinden?

Ga naar de Viewer, klik op 'Grondwaterdynamiek', zoom in > klik op een meetpunt > klik op ‘meer informatie’ > klik op het tabblad ‘Samenhang tussen filters’. Klik hier voor de handleiding.