Toelichting viewer

GDN_webviewer_20161013.png

N.B. De viewer van NL3D is tijdelijk buiten werking

er zijn wel downloads beschikbaar op NL3D

De viewer bestaat uit twee kaarten waarin gelijktijdig genavigeerd kan worden. De linker kaart toont de lithostratigrafische eenheden van NL3D die aan het maaiveld voorkomen. De rechter kaart toont de dichtheid van het net van boringen. Met het keuzerondje boven de kaart kan het kaartbeeld gewijzigd worden. De linker kaart toont de lithoklassen van NL3D aan maaiveld, de rechter kaart de kans op diezelfde lithoklasse.

Legenda en navigatie

Rechts in de kantlijn is bij elke kaart een legenda verborgen in de schuifbalk. De legenda wordt zichtbaar door op '<<' te klikken. Door opnieuw op de pijltjes te klikken verdwijnt de legenda weer. In- en uitzoomen kan met de + en – knoppen linksboven in elke kaart. Navigeren in de kaarten kan door met het ‘handje’ en de linker cursorknop ingedrukt te slepen. Op die manier kan de kaart verschoven worden.

Diepte instellen

Links in de viewer staat een schuifbalk waarmee de diepte ingesteld kan worden. De diepte varieert van 0 tot 15 meter onder maaiveld. Zodra een andere diepte wordt gekozen, worden beide kaarten bijgewerkt naar de nieuwe diepte.

Download-formaat en bestandsnaam

Met de knop 'DOWNLOAD' kan een zip-file worden gedownload met kaarten van de gekozen diepte. De kaarten in de zip-file zijn opgeslagen in formaat ArcAscii van ESRI. De zip-file bevat een toelichting op het formaat. De naam van de zip-file geeft de diepte aan. Zo betekent '04_mv.zip': 4 meter onder maaiveld. De naamgeving van de kaarten is als volgt: strat = lithostratigrafie; bdh = boordichtheid; lith = lithoklasse; kans = kans op voorkomen van de lithoklasse.

Raadpleeg NL3D

Klik hier om NL3D te bekijken en eventueel te downloaden.