NL3D

GDN_nl3d_20161013.png

Het model Nederland 3D (NL3D) geeft een driedimensionaal beeld van de ondergrond van 50 meter onder NAP tot het hoogste punt in Nederland: de top van de Vaalserberg op 325 meter boven NAP. Het model is een lage-resolutievariant van GeoTOP. NL3D bestrijkt het hele vasteland van Nederland. Een uitgebreidere uitleg aangaande het model is hier te downloaden.

NL3D en GeoTOP

Tussen de modellen NL3D en GeoTOP bestaan belangrijke verschillen. De voxels van NL3D zijn 250 bij 250 meter in horizontale richting en 1 meter verticaal. In NL3D is dus minder detail zichtbaar. Verder is de mate van geologische sturing, dat wil zeggen het gebruik van geologische informatie uit andere bronnen zoals kaarten en publicaties, minder in NL3D dan bij GeoTOP. Net als bij GeoTOP zijn aan elke voxel de eigenschappen geologische eenheid, de lithoklasse en de kans op voorkomen van de lithoklasse gekoppeld.

Raadpleeg NL3D

De viewer van NL3D is tijdelijk buiten werking. De bestanden van NL3D kunnen nog wel worden gedownload:

  • In SubsurfaceViewerformaat per kaartblad op deze pagina;
  • In een GIS-gridformaat (ESRI ArcAscii; ook te gebruiken in bijv. QGIS).

De ESRI ArcAscii-files zijn beschikbaar via deze link: nl3d_v01r1.zip. U downloadt dan een zip-file met doorsnedekaarten van NL3D op 0 t/m 15 m onder maaiveld in stappen van 1 m. De kaarten in de zip-file zijn opgeslagen in het ArcAscii-formaat van ESRI. De zip-file bevat een toelichting op dit formaat en legenda's (kleurcoderingen) bij de verschillende kaarten. De bestandsnaam bestaat uit een prefix "strat" (lithostratigrafie), "bdh" (boordichtheid), "lith" (meest waarschijnlijke lithoklasse), of "kans" (kans op voorkomen van de meest waarschijnlijke lithoklasse), gevolgd door een diepteaanduiding in m onder maaiveld. Bijvoorbeeld strat_00_mv.asc wil zeggen een doorsnede door de stratigrafische eenheden van 0 tot 1 m onder maaiveld. Het daaropvolgende bestand strat_01_mv.asc geeft een doorsnede van 1 tot 2 m onder maaiveld.