Grondwaterstand

De grondwaterstand of stijghoogte is de hoogte van het water in een peilbuis, of waar het grondwater zou staan als men een put zou graven. Tienduizenden peilputten geven via de satelliet informatie door die in de DINO database wordt opgeslagen.

Waar vindt u deze gegevens?

Grondwaterstanden en stijghoogten kunnen worden geraadpleegd in Grondwaterstanden in Beeld. Naast het interactief maken van isohypsen, kunnen Dynamiek, Trends en Kwel/infiltratie getoond worden met samenvattende grafieken voor deelgebieden. Ook kan de informatie in dwarsdoorsneden bekeken worden. Selecteer in het menu onder Help de rondleiding om snel een overzicht te krijgen van de functionaliteit en de navigatie.

Vooralsnog gebruikt deze tools alleen de data uit de DINO-database (met grondwatergegevens tot 1 januari 2021). De gegevens die sindsdien aan de Basisregistratie Ondergrond (BRO) zijn aangeleverd zijn nog niet zichtbaar bij Grondwaterstanden-in-beeld maar wel bij DINOloket.

Ontdek meer

De Geologische Dienst Nederland heeft ook Grondwaterkwaliteit in Beeld ontwikkeld, dat inzicht geeft in de waterkwaliteit en verandering daarvan in het grondwatersysteem. Achtergrondinformatie bij de tools is hier te vinden.

Via DINOloket kunt u grondwaterstanden uit de DINO-database en ook uit de basisregistratie ondergrond (BRO) opvragen. Om de omvang van de data beperkt te houden, wordt van de DINO-data standaard niet meer dan 1 meting per dag uitgeleverd. Voor de BRO-data wordt de data uitgeleverd in de frequentie zoals ze door de bronhouder zijn aangeleverd.
Voor sommige meetpunten zijn wel hogere meetfrequenties aanwezig in de DINO-database (bijvoorbeeld per uur). Die kunt u desgewenst aanvragen.