Advies

GDN_thema-grondwater_advies_20161206.png

U kunt onze expertise  met betrekking tot grondwater ook rechtstreeks inschakelen. Hierbij kunt u denken aan de volgende onderwerpen:

Grondwaterstand en stijghoogte
Analyse en evaluatie van de dynamiek, trends en ruimtelijke samenhang van de grondwaterstand en de stijghoogte. Hieronder valt bijvoorbeeld ook het kwantificeren van de reactie van het grondwater op neerslag, verdamping, onttrekkingen en oppervlaktewater.

Grondwatersamenstelling
Analyse en evaluatie van de dynamiek, trends en regionale patronen van de grondwatersamenstelling. Het vaststellen van de trend en trendomkering zoals bedoeld in de Europese Kaderrichtlijn Water, valt hier ook onder.

Meten en monitoring
Advies ten aanzien van de evaluatie, het opzetten en de effectiviteit van meetnetten en monitoringprogramma’s, zowel van de stijghoogte als van de grondwatersamenstelling.

Interactie ondergrond en grondwater
Analyse van de chemische interactie tussen het grondwater en de ondergrond. Dit is bijvoorbeeld belangrijk voor het zelfreinigend vermogen van de ondergrond.

Interactie oppervlaktewater en grondwater
Analyse van de interactie tussen oppervlaktewater en grondwater, zoals ook genoemd wordt in de Europese Kaderrichtlijn Water.

Wat is uw vraag?

Laat ons weten wat uw vraag is, dan denken wij met u mee en kunnen u advies geven. Neem contact op met TNO - Geologische Dienst Nederland.