Grondwaterstand

Grondwaterstand.png

De grondwaterstand of stijghoogte is de hoogte van het water in een peilbuis, of waar het grondwater zou staan als men een put zou graven. Tienduizenden peilputten geven via de satelliet informatie door die in de DINO database wordt opgeslagen.

Waar vindt u deze gegevens?

Via DINOloket kunt u grondwaterstanden uit de DINO database opvragen. Om de omvang van de data beperkt te houden, worden standaard dagelijkse metingen via het DINOloket uitgeleverd. Hogere meetfrequenties (bijvoorbeeld per uur of per vijf minuten) kunt u desgewenst aanvragen.

Meetfrequentie

Halfjaarlijkse metingen die gecorreleerd zijn aan hogere meetfrequenties geven inzicht in de grondwaterstand in relatie tot het klimaat. Voor kwartaal- en maandcijfers is simulatie naar 20 jaar metingen noodzakelijk om iets te kunnen zeggen over de grondwaterdynamiek. Er komen immers nattere en drogere jaren voor. Hoge meetfrequenties (dag, uur of 5 minuten) worden gebruikt om neerslagpieken, rivierpieken, getijdenpieken of putverstoppingen te kunnen registreren.

Invloedfactoren

Verder moet rekening gehouden worden met invloedfactoren, zoals neerslag, verdamping en de doorlatendheid van de bodem. Daarnaast hebben onttrekking, infiltratie of andere ingrepen invloed op de grondwaterstand. De invloedfactoren die het snelst te zien zijn aan de grondwaterstand zijn neerslag, rivieren en getijden.

Ontdek meer

De Geologische Dienst Nederland heeft op basis van de gegevens grondwaterkaarten, 3D-modellen en Grondwatertools ontwikkeld. Stuk voor stuk waardevolle informatie voor een beter begrip van de dynamiek van het grondwatersysteem.