Grasduinen door de vrij beschikbare data

De Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO, heeft een schat aan bodeminformatie verzameld en in beeld gebracht. De uitgebreide portalen en de digitale kaarten van de Nederlandse ondergrond zijn voor iedereen gratis toegankelijk. De meeste gebruikers van data over de ondergrond, doen dat met een gericht doel, zoals architecten, beleidsadviseurs op het gebied van bodem en ondergrond, aannemers en medewerkers van waterschappen, Rijkswaterstaat of andere overheidsinstellingen. Er zijn veel situaties waarbij informatie over de ondergrond voor deze beroepsgroepen een belangrijke rol speelt. Dit komt ook door actuele thema's waar Nederland momenteel mee te maken heeft, zoals de energietransitie, veiligheid en infrastructuur. Ook voor wie puur uit nieuwsgierigheid een kijkje wil nemen, kan dat. Studenten of scholieren bijvoorbeeld, die wel eens willen weten hoe de Nederlandse ondergrond eruitziet kunnen hier veel informatie vandaan halen. Mirjam Bartels en Hans van der Ven publiceerden hierover een artikel in GEA Tijdschrift. Lees hier het artikel.