Warmte-koudeopslag

GDN_warmte-en-koudeopslag_20161206.png

Ondiep grondwater heeft een temperatuur van ongeveer 10°C en kan worden gebruikt voor de koeling van bijvoorbeeld kantoren en ziekenhuizen. Andersom kan in de zomer het warme water worden opgeslagen in de ondergrond om in de winter te gebruiken voor verwarming. Deze warmte- en koudeopslag (WKO) bespaart energie.

Gesloten en open systemen

De duizenden WKO-installaties in Nederland zijn te verdelen in open en gesloten systemen. Bij open systemen wordt grondwater opgepompt uit een put, gekoeld of verwarmd en weer teruggepompt. Bij gesloten systemen wordt het water in lange, dichte buizen in de ondergrond verwarmd of gekoeld in een circulatiesysteem.

Zandpakketten en kleilagen

Voor een succesvolle en veilige installatie van WKO-systemen zijn gegevens nodig van de opbouw van de ondergrond. Deze gegevens vindt u via DINOloket. Voor open systemen is bijvoorbeeld informatie over de dikte, diepte en doorlatendheid van de zandpakketten van belang. Voor gesloten systemen wordt gekeken waar kleilagen aanwezig zijn. Als kleilagen doorboord worden, moet het gat worden afgedicht met zwelklei om ongewenste ‘kortsluitstroming’ tussen watervoerende pakketten te voorkomen.

Trend

De huidige WKO-installaties zijn bijna allemaal lage-temperatuursystemen (tot 25°C). Er is steeds meer belangstelling voor middelhoge (30-60°C; MTO) en hoge temperatuursystemen (60°C en hoger; HTO). De mogelijkheden zijn er, maar er zijn ook milieutechnische effecten zoals putverstopping en corrosie. Zoet grondwater willen we zoet houden vanwege het gebruik voor drinkwater, de bel met warm water mag niet wegstromen vanaf de put en het rendement moet goed zijn. Er is een toenemende belangstelling om ook brak grondwater te gebruiken voor WKO-installaties.

Wij helpen u graag

Wilt u advies of heeft u vragen rondom WKO-installaties? Neem dan contact met ons op.