Projecten

GDN_toepassingen_2016-11-07.png

De grondwaterkennis van TNO Geologische Dienst Nederland opgedaan in de Geologische-Diensttaak, eigen onderzoek en andere werkzaamheden kan ook voor specifieke vragen en projecten ingezet worden. Lees meer in de submenu’s over een aantal projecten waarvan resultaten beschikbaar zijn voor derden.