Wat doen wij

GDN_wat-doen-wij_20161013.png

We hebben een schat aan informatie en kennis in huis, die we graag zoveel mogelijk toegankelijk maken. Iedereen die meer wil weten over de samenstelling of opbouw van de Nederlandse ondergrond en het Nederlandse deel van de Noordzee kan onze gegevens opvragen of expertise inschakelen. Op deze site leest u er meer over.

Ons werkterrein

De bodem onder onze voeten levert ons schoon water, energie en diverse delfstoffen. De opbouw en eigenschappen van de ondergrond bepalen hoe de ondergrondse ruimte gebruikt kan worden. Ook bepalen ze de kwetsbaarheid van bodem- en grondwatersystemen. De ondergrond moet je dus kennen en dat is ons werk. De Geologische Dienst Nederland voert opdrachten uit voor de overheid en werkt samen met bedrijven en kennisinstituten.

Benut onze geologische expertise

Veelal is het opvragen en gebruik van onze geologische gegevens gratis. Dat geldt ook voor onze kaarten en modellen, die toegankelijk zijn vanuit de portal DINOloket (Data en Informatie Nederlandse Ondergrond) of NLOG (Nederlands Olie- en Gasportaal).
Wilt u hulp of advies? Ook dat kan. Neem contact met ons op als u een vraag heeft of een offerte wilt ontvangen.