Grondwater

GDN_grondwater_20161013.png

De aanwezigheid van (zoet) grondwater in de ondergrond is ongetwijfeld een van de meest essentiële hulpbronnen voor de samenleving. Daarom is grondwater ook een zeer breed werkterrein van de Geologische Dienst Nederland. Het ‘gedrag’ en de eigenschappen van de ondergrond zijn namelijk van invloed op de locatie, de samenstelling en kwaliteit (zoet of zout) en allerlei andere dynamische aspecten van grondwater.

Advies en duurzaam beheer

De Geologische Dienst Nederland zet zich in voor een duurzaam gebruik en beheer van grondwater. We geven daarom advies over diverse onderwerpen, zoals grondwaterstand en stijghoogte, grondwatersamenstelling, meten en monitoring, interactie met de ondergrond of interactie tussen oppervlaktewater en grondwater.

Ontdek de mogelijkheden

Kennis van de ondergrond is dus cruciaal voor de kennis van grondwater. Die kennis willen we – voor zover dat mogelijk is – delen. Ontdek de mogelijkheden bij het thema ‘Grondwater’.