3D-modellen

GDN_3d-modellen_2016-11-07.png

Om een beeld te krijgen van de hydrogeologische eigenschappen van de ondergrond zijn de 3D-modellen REGIS II en H3O ontwikkeld. REGIS II is daarbij gericht op het gehele vasteland van Nederland en H3O is specifiek voor de grensstreek van Limburg en Brabant in het gebied van de Roerdalslenk.

De hydrogeologische modellen zijn van belang bij vragen over onder meer:

  • onttrekking of infiltratie
  • ingrepen in de waterhuishouding
  • de herkomst of stromingsrichting van het grondwater
  • voorkomen van goed en slecht doorlatende lagen.

Van regionaal model tot lokale verfijning

REGIS II en H3O zijn te gebruiken als regionale modellen. Voor een gedetailleerd beeld van de ondergrond kunt u de modellen aanvullen met gegevens uit DINOloket. Wilt u een zo volledig mogelijk beeld van de ondergrond? De Geologische Dienst Nederland helpt u graag met het maken van een lokale verfijning.