SubsurfaceViewer

GDN_subsurface-viewer_20161013.png

Tot enkele jaren geleden werden de resultaten van karteeractiviteiten veelal in papieren kaarten, profielen en atlassen getoond. Tegenwoordig worden deze producten digitaal gepubliceerd in de vorm van 2,5D en 3D-modellen. Een ‘tool’ om dit te visualiseren is onmisbaar.

SubsurfaceViewer

SubsurfaceViewer is een programma voor het visualiseren van modellen en geïnterpreteerde boorbeschrijvingen. Met kaartbeelden, profielen en een volledige 3D-weergave geeft SubsurfaceViewer inzicht in de voorspelde structuur en eigenschappen van de ondergrond. Het programma kan gratis gedownload worden. Op de website van INSIGHT Geologische Software Systeme GmbH leest u meer over de technische eisen die de software stelt aan de hardware van de PC of laptop.

Let op: bij leveringen via DINOloket (betreffende de modellen: GeoTOP, DGM, REGIS II en DGM-diep) wordt het SubsurfaceViewer programma steeds meegeleverd. Specifiek voor NL3D zal het programma handmatig moeten worden gedownload.

Inhoud datasets

De datasets die met SubsurfaceViewer bekeken kunnen worden zijn zip-bestanden die zijn afgeleid uit de modellen GeoTOP, NL3D, DGM, REGIS II en DGM-diep. De datasets voor de SubsurfaceViewer zijn alleen beschikbaar als vooraf gedefinieerde kaartbladen (vaste blokken van 20x25 km). De zip-bestanden bevatten .svp-bestanden die in SubsurfaceViewer gebruikt kunnen worden. De zip-bestanden van GeoTOP en NL3D bevatten tevens het voxelmodel in ASCII-formaat.

REGIS II

Voor REGIS II geldt dat de dataset gecombineerd is met de bestanden van DGM. In SubsurfaceViewer kan daarbij gewisseld worden tussen het ene en het andere model.